Rozšíření manipulačních plochy pro automobilová stání

Rozšíření manipulačních plochy pro automobilová stání

Dne 18. prosince 2007 byly dokončeny stavební práce na rozšíření manipulační plochy na Střeleckém vrchu, využitelné jako parkovací stání pro osobní automobily.

Stavební práce začaly 27.11. 2007 a po třech týdnech bylo téměř hotovo. Bohužel, klimatické podmínky nám nedovolily započaté práce zcela dohotovit. Dokončovací práce, např. očištění komunikace, zaspárování ploch nebo terénní úpravy, budou provedeny jakmile se počasí umoudří a bude je možné technologicky zvládnout. Nejpozději však do 30.4. 2008.

I přesto, že dílo není zcela dokončeno, svou funkci plní. Věříme, že po úplném dokončení prací budou vzniklá parkovací místa využívána ke spokojenosti všech.

Nikola Kubátová, DiS.