Rozhovor

Tentokrát jsme se zeptali
kpt. Karla Pokorného, velitele chrastavské služebny PČR

kpt. Karel Pokorný, velitel Chrastavské služebny PČR

Každý občan, který prochází Pobřežní ulicí, si všimne nového “kabátu” na domě, ve kterém sídlí Policie ČR. Nastaly také změny uvnitř Vaší služebny, týkající se vybavenosti a úprav, ale i novinky ve Vaší práci?

Máte pravdu, budova obvodního oddělení policie byla na podzim roku 2006 opravena z peněz Policie ČR a po mnoha letech dostala tato služebna důstojnou tvář. Uvnitř budovy k úpravám nedošlo, tyto úpravy jsou připravovány na letošní rok. Proběhne oprava topení a dále z programu P-1000 Policie ČR dojde k úpravě vstupních prostor oddělní tak, že bude zřízena tzv. recepce. V nové recepci i celém oddělení policie bude obměněn veškerý nábytek.
Co se týče evidence veškeré trestné činnosti, naše oddělení od počátku letošního roku přešlo na systém nazvaný ETŘ- elektronické zpracování spisů, které by mělo zrychlit veškeré spisové řízení.
Dále bych chtěl poukázat na vybavení služebny z již zmiňovaného programu P-1000, kdy byla vybavena baterkami, mikrovlnnou troubou a digitálním fotoaparátem.

Chrastavská služebna PČR

V loňském roce proběhly tiskem zprávy o instalování internetu na služebny. Jaká je situace ke dnešku, popřípadě vyhlídky do budoucna?

Internet na obvodním oddělení v současné době není, jeho instalace bude v nejbližší době, neboť v současnosti řešíme některé technické problémy.

Jakým způsobem Vám v prvním i druhém případě pomohlo město?

Musím konstatovat, že v obou výše uvedených situacích nám velice pomohla obec, především pan starosta Canov, který velice "tlačil" na kompetentní orgány Policie ČR, jak písemně, tak při osobních jednáních. Touto cestou bych mu chtěl poděkovat.

Děkuji za rozhovor
Zita Václavíková, redakce Chrastavských listů