2. ples města Chrastavy

 pátek 23. února 2007 ve 20,00 hodin

budova Školní jídelny

2. ples města Chrastavy

Co Vás čeká ?

19:30 - otevření sálu, při vstupu každý obdrží malou pozornost

20:00 - k úvodnímu poslechu hraje ABC kvartet Václava Koláře

20:10 – předtančení

20:20 - starosta Ing. Michael Canov ples oficiálně zahájí

20:30 - předtančení

20:40 - k tanci a poslechu bude hrát po celý večer ABC kvartet

23:00 - blok písniček na přání

02:00 - valčík na rozloučenou

 

VÍTÁME VÁS

Předprodej vstupenek v Infocentru !!!