A N K E T A

ohledně realizace parkoviště u sídliště Střelecký vrch

Vážení obyvatelé sídliště Střelecký vrch,
zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 18. 6. 2007 zabývalo mj. i problémem nedostatečného stavu parkovacích míst na sídlišti Střelecký vrch. V této souvislosti byla předložena i možnost zřízení parkoviště u Střeleckého vrchu na p. p. č. 852/3 v k. ú. Chrastava I (viz plánek). Zastupitelstvo města se ovšem vzhledem k tomu, že je uvažované parkoviště mimo samotné sídliště (pod okály, naproti stávajícím garážím, mezi kotelnou a sídlištěm), rozhodlo uspořádat anketu k dané problematice. Proto se obracím na všechny motorizované obyvatele sídliště s níže uvedeným anketním dotazem.

Vážení obyvatelé sídliště Střelecký vrch, dovoluji si Vás tímto požádat o zodpovězení anketní otázky a její doručení na Městský úřad Chrastava (vedoucí kanceláře starosty paní Ivana Loučková) osobně nebo poštou, případně elektronicky (mailto:louckova@chrastava.cz ) v termínu do 31. července 2007.

Anketní lístek je platný pouze v případě vyplnění jména a adresy respondenta.

V Chrastavě dne 20. 6. 2007
Ing. Michael C a n o v - starosta


Související články:
  
Vyhodnocení ankety
Anketa o případném zřízení parkoviště u sídliště Střelecký vrch
Z celkového počtu 492 anketních lístků určených pro jednotlivé domácnosti obyvatelů sídliště Střelecký vrch (nová a starší zástavba) bylo do 31. 7. 2007 zpět doručeno celkem 58 řádně vyplněných anketních lístků... Více..
 
Parkoviště u Střeleckého vrchu?
Článek radního a navrhovatele  možnosti vybudování parkoviště Michala Košiny
... Pokud bych si tuto otázku přečetl, tak jak je napsána, určitě bych kladně neodpověděl. Jako navrhovatel možnosti vybudování parkoviště, doplním další potřebné údaje, bez kterých by o toto parkoviště velký zájem nebyl... Více v článku Okénko radního Michala Košiny 8...
 

Hlasování

Hlasování probíhalo do 31. července 2007, v současné době je již anketa uzavřena.