Parkovací hodiny na nám. 1. máje???

Velmi překvapeni jsme se dozvěděli o vzniku několika petic občanů “bojujících” jednak proti snížení parkovacích míst po zavedení nového dopravního značení a jednak a především proti instalaci parkovacích hodin na nám. 1. máje, nemluvě o několika obchodnících, kteří nás přišli navštívit, vyděšení v záležitosti parkovacích hodin, osobně.
Co se týče nového dopravního značení, můžeme sdělit, že bylo realizováno Krajskou správou silnic po několika žádostech města a řešilo velmi neuspokojivou dopravní situaci, která především na křižovatce u Frýdlantské ul. vládla. Nové dopravní značení má parametry, které jsou v souladu s veškerými předpisy a není v moci města je jakkoli měnit.
Ohledně instalace parkovacích hodin na nám. 1. máje sdělujeme, že radě (ani zastupitelstvu) města nikdy nebyl předložen návrh jakéhokoli usnesení v této záležitosti, natož aby se o něm hlasovalo či dokonce byl schválen.
 

(Ano, v lednu 2007 bylo usnesením uloženo veliteli MP, aby do 30.4.2007 předložil po příslušných konzultacích s odborníky mj. návrh ve věci případné instalace parkovacích hodin, ale teprve předložení tohoto návrhu se stane startovacím bodem a teprve poté se touto možností, tímto návrhem rada města bude zabývat, teprve poté by rada mohla přijmout v dané záležitosti usnesení. A my navíc nepochybujeme, že v případě, že by byl návrh od velitele MP kladný, by před přijetím usnesení rady města i při neexistenci jakékoliv petice, nastala fáze přirozené konzultace s těmi jichž se celá záležitost bytostně dotýká, tj. s obchodníky z nám. 1. máje). 

Dle našeho názoru je instalace parkovacích hodin v době, kdy lze očekávat, že se podstatná část kupní síly přenese z náměstí k novému supermarketu (kde bude parkování pochopitelně zdarma), zcela proti zákonům logiky.
Původ zprávy o zavádění parkovacích hodin lze zřejmě hledat v “Okénku radního” jednoho z našich kolegů v  Chrastavských listech 2/2007. K tomu můžeme jen sdělit, že uvedené “Okénko radního” nevyjadřuje v žádném případě stanoviska rady města (ty vyjadřuje jen a jen její usnesení) a již vůbec ne starosty či místostarosty města. Proto prosíme občany, aby se v případě, že je jakýkoli článek v Chrastavských listech vyplaší, předtím než se rozhodnou sepisovat petice, přišli na radnici informovat na skutečný stav věcí.

V Chrastavě dne 19. 3. 2007, modrý text doplněn dne 26.3.2007 

Ing. Michael C a n o v - starosta
Miloslav P i l a ř - místostarosta


Souvisí s článkem:
Podané petice:
strana 1

strana 2,
strana 3,
strana 4,
strana 5

strana 6,
strana 7,
strana 8,
strana 9,
strana 10