Tisková zpráva – Investice za rok 2007 v Chrastavě

Investice za rok 2007 v Chrastavě

Fotogalerie

V roce 2007 Město Chrastava realizovalo kromě samostatně vedených a dotačně podpořených investičních akcí další akce za více jak 6 mil. Kč. Jednou z největších, nejviditelnějších a samostatně uváděnou akcí, o které bychom se rádi zmínili, je “Rekonstrukce budovy Základní školy” na náměstí 1. máje. Ta se modernizuje již od roku 2006. Její realizace byla podpořena dotacemi ze státního rozpočtu ve výši 17,50 mil. Kč. Tato akce je v samém závěru a v těchto dnech probíhá kolaudační řízení. Další investiční akcí je pravidelně se opakující “Rekonstrukce povrchů vozovek místních komunikací”, aby se alespoň částečně zlepšila dopravní infrastruktura ve městě. Letos se podařilo opravit povrchy vozovek za více jak 3,20 mil. Kč. V loňském roce to bylo za pouhých 1,5 mil. Kč. Věřím, že objem finančních prostředků na tyto úpravy bude stále narůstat a že i další občané, stejně tak jako letos - například obyvatelé z lokality Vysoká, budou mít kvalitnější spojení ke svým domovům. K této akci dále přiřazujeme další dopravní investiční akce provedené nebo prováděné na Střeleckém vrchu. Jsou to: “Rekonstrukce povrchu chodníku” za téměř 0,45 mil. Kč a “Rozšíření manipulační plochy pro automobilová stání” za 0,35 mil. Kč. Přípravy projektů na další léta jsou v současnosti v realizaci a některé větší dopravní akce (např.: rekonstrukce povrchů komunikací včetně všech konstrukcí), které jsou náročné zejména na úvodní projektovou přípravu, musí na vlastní realizaci dále čekat. I v tomto směru by se však, dle mého názoru, mohlo od příštího roku začít blýskat na lepší časy. V roce 2007 bylo provedeno i několik dalších investičních projektů směřujících do školství, a to kromě výše zmiňované rekonstrukce budovy ZŠ také “zabudování technologie úpravy vody v ZŠ Vítkov” za 0,73 mil. Kč, díky níž je nyní odebírána voda ze studně naprosto v pořádku a dle všech požadavků hygienických norem. Přibližně v polovině letošního roku jsme provedli “vestavbu kanceláře Školní jídelny” za 0,24 mil. Kč a dále jsme realizovali výměnu kotle a drobné “stavební úpravy v MŠ Revoluční”, kde jsme taktéž realizací úprav splnili požadavky hygienických norem. Tyto úpravy byly provedeny za téměř 0,40 mil. Kč. Závěrem bych chtěl zmínit ještě investice do občanské vybavenosti. Jistě jste si všimly především vy, maminky, že je vybudováno “dětské hřiště na Střeleckém vrchu” v hodnotě 0,23 mil. Kč. Na hřbitově se nám povedlo rozšířit nedostačující počet úložných míst v kolumbární zdi a postavit “nové kolumbárium” s 44 místy pro urny za 0,20 mil. Kč. Dále jsme rozšířili a zmodernizovali “veřejné osvětlení” za přibližně 0,22 mil. Kč. Ani tento výčet však není úplný, tak už jen krátce uvádím to, co se nám v tomto roce podařilo realizovat nebo opravit z finančních prostředků města nebo za přispění drobných dotací. Jsou to některé opravy na síti “městského rozhlasu”, opravy výtluků a vyspravení nerovností povrchů komunikací, drobné doplnění městského mobiliáře v ulicích města, přípravy dalších akcí a investičních projektů (např.: rekonstrukce budovy bývalé školní jídelny na centrum volnočasových aktivit, oprava povrchu vozovek na autobusovém nádraží, úprava přednádražního prostoru u vlakového nádraží atd.), na jejichž realizaci chce město žádat o dotace ze strukturálních fondů EU.

Jiří Timulák, Nikola Kubátová, DiS.