Investiční akce v závěru roku 2006

   
  Na samém konci roku 2006 došlo k pohybu v následujících investičních akcích.
   
“Hotel Praha” v Nádražní ulici
  “Hotel Praha” v Nádražní ulici Přesně po sedmi letech se “probudilo” Ministerstvo pro místní rozvoj a 22. 11. 2006 nám odeslalo žádost o zaslání řady podkladů na akci v hodnotě 13,5 mil. Kč, na kterou byla poskytnuta státní dotace ve výši 5,8 mil. Kč, které jsme dosud údajně nezaslali. Požadované podklady jsme ministerstvu odeslali, ovšem zároveň s kopií dopisu odeslaného na ministerstvo již 22. 11. 1999, který dokazuje, že požadované doklady leží na ministerstvu již 7 let (pokud se ovšem neválí ztracené kdesi uprostřed skládky komunálního odpadu). Zda to ministerstvo uzná či nikoliv a zda se pokusí z mylného důvodu včasného nezaslání podkladů o  kontrolu, těžko odhadnout.
     
DPS v Turpišově ulici
  Nový dům pečovatelské služby Město na výstavbu 41 bytů získalo dotaci 28,8 mil. Kč a na zbývající část přijalo úvěr od Hypoteční banky. Dle smlouvy z 24. ledna roku 2002 činil úrok 7,5 %. Podařilo se nám úvěr s účinností od 1. 1. 2007 převést k Volksbank CZ, a. s. s úrokem 3,51 %. Tato operace znamená, že do roku 2017 se částka, kterou ještě město musí splatit (včetně úroků), snižuje z 15,6 mil. Kč na 12,6 mil. Kč.
     
Budova ZŠ na nám. 1. máje
  Budova ZŠ na nám. 1. máje V roce 2006 se v zcela v souladu se smlouvou proinvestovalo z celkových 39 mil. investičních nákladů 19 mil. Kč. Dle smlouvy má zhotovitel dokončit rekonstrukci do konce roku 2007 a kolaudace musí nabýt právní moci do konce dubna 2008. Pro ekonomiku města je důležité, že se rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 4. 12. 2006 navýšila státní dotace o 2,5 mil. Kč na celkových 17,5 mil. Kč a že současně ministerstvo schválilo financování druhé části rekonstrukce formou dodavatelského úvěru ve výši 16 mil. Kč. Během roku 2007 budeme současně ještě usilovat o další navýšení dotace.
     
  V Chrastavě dne 19. 12. 2006
Ing. Michael Canov
starosta