Dětské hřiště na Střeleckém vrchu

Dětské hřiště na Střeleckém vrchu

Fotogalerie...

16. dubna 2007 byla přijata petice 179 občanů ohledně zbudování dětského hřiště na Střeleckém vrchu, kterou organizovala paní Helena Šťastná. Petice byla nejen uznána za oprávněnou a nejen se našlo vhodné místo na jeho realizaci, ale především město dokázalo najít ve svém rozpočtu potřebné finanční prostředky (1/4 mil. Kč).

Pracovníci odboru ORM MěÚ vedoucí pan Jiří Timulák a referentka paní Nikola Kubátová, DiS v úzké spolupráci se zástupkyní petentů vybrali vhodnou firmu a zadali dětské hřiště tak říkajíc na míru. K samotné realizaci došlo v měsíci září. Věříme, že dětské hřiště bude sloužit k plné spokojenosti nejen rodičů, ale především samotných dětí.

V Chrastavě dne 24. 9. 2007

Ing. Michael Canov - starosta