Česká pošta odmítla zavést v Chrastavě sobotní provoz

Na základě požadavku kolegy radního Michala Košiny na zavedení sobotního provozu na chrastavské poště jsem oslovil s tímto požadavkem vedení státního podniku Česká pošta. Ve své odpovědi (str.1, str.2) Česká pošta s.p. náš požadavek na zavedení sobotního provozu zamítla.

V Chrastavě dne 5. 2. 2007
Ing. Michael Canov, starosta


Dopis starosty města
Odpověď České pošty s.p.(strana 1, strana 2)