Představujeme nového tajemníka Městského úřadu v Chrastavě

Ing. Miroslava CHVÁLU

Ing. Miroslav Chvála

K: Od 1. dubna nastoupíte do funkce tajemníka MěÚ. Zastával jste i v minulosti podobnou funkci?

MCH: Od roku 1983 jsem pracoval ve státní správě lesů. Na bývalém Okresním úřadu Liberec jsem mnoho let vedl oddělení ochrany přírody a krajiny s působností v lesích, myslivosti a příbuzných oborech. Dva roky jsem byl vedoucím odboru životního prostředí. Tak zodpovědnou práci, jako je tajemník MěÚ, jsem však dosud nezastával. Nikdy jsem neměl rád úředníky, byrokraty. Nakonec to dopadlo tak, že jsem se sám úředníkem stal, ale vždycky jsem se snažil, aby úřady slušným a poctivým lidem sloužily.

K: Jaký obor jste vystudoval?

MCH: Studoval jsem v Brně na vysoké zemědělské škole, na lesnické fakultě. Můj otec byl sice voják, ale současně myslivec a ve volném čase mě brával do lesa a naučil mě mít rád přírodu.

K: Takže jste pracoval v oblasti péče o životní prostředí. Práce tajemníka je však velmi mnohostranná, budou Vás muset zajímat problémy financí, školství, dopravy, obchodní sítě…

MCH: Jsem si vědom, že to nebude snadné. O řešení problémů nerozhoduje pouze tajemník. Za základní předpoklad úspěšného řešení potřeb města a jeho občanů považuji tvůrčí spolupráci všech orgánů města. Vím, že předpisy a novely zákonů jsou často zbytečně složité. Chtěl bych, aby úřad byl občanům více pomocníkem, případně rádcem a současně nevznikaly neodůvodněné pochybnosti, kde je právo.

K: Co byste nám mohl sdělit ze svého soukromí?

MCH: Jsem otec čtyř, z toho tří dospělých dětí, mám dceru (28 let) a tři syny, bydlím v Liberci.

K: Předpokládám, že máte i při svém pracovním vytížení nějaké záliby a koníčky…

MCH: Kdysi jsem hrál dobře volejbal a sport býval mou největší zálibou hned vedle přírody. Rád pracuji na zahradě a považuji se za poměrně úspěšného kutila samouka.

K: A jaký máte vztah k mladé generaci, především k dětem?

MCH: Již dvacet let se podílím na vedení prázdninových dětských táborů poblíž Kokořínského dolu. Při této práci poznám děti z jiné stránky, než je znají učitelé a jak se o nich píše v novinách. Nejsem pesimista, vím, že ve většině dětí je skryto dobré jádro. Ano, jsou jiní, než jsme byli my v jejich věku. Podle mého názoru by se nemělo šetřit na zařízeních určených k rozvíjení dětských aktivit a talentů. Mám na mysli zájmové kroužky, sportovní akce, zajímavé soutěže – pak by např. drogy nebyly tak přitažlivé…

K: Přeji Vám, aby se Vám práce v nové funkci a v novém prostředí dařila a líbila.

Připravil: PhDr. František VYDRA, městský kronikář
V Chrastavě 13. března 2007