Zapojení Chrastavy do programu pomoci azylantům

Město Chrastava se zapojilo do Státního integračního programu v oblasti zajištění bydlení azylantům. Rozhodnutím bytové komise a následně rady města byla uzavřena nájemní smlouva na byt na Střeleckém vrchu v domě čp. 715 s manžely Gayne a Arkadi Ghazaryanovými.

Jedná se o starší manželský pár (bez dětí) pocházející z Arménie. Město Chrastava současně získalo účelovou neinvestiční dotaci určenou na rekonstrukci bytového fondu a na infrastrukturu v celkové výši 360 tis. Kč.

V Chrastavě dne 26. 11. 2007

Ing. Michael Canov - starosta