ROZPOČTOVÝ VÝHLED INVESTIČNÍHO PLÁNU MĚSTA CHRASTAVY
na období 2008, 2009 a 2010
  ř. Název investice 2008 2009 2010 příprava stavba dotace vlastní Celková cena
dokončení zahájených akcí                    
                   
                   
                   
                   
  CELKEM A - - -   -      
S   modernizace a přestavba ZŠ - Školní 400 1 600 100 500 2 500 100 000 85 000 17 500 102 500
S   Solární elektrárna a rekonstrukce MŠ - Luční 100     100       100
PRD   rekonstrukce objektu č.p. 407 na CVA 9 000 9 000   700 (2004-05) 18 000 14 620 4 080 18 700
PRD   autobusového nádraží - rekonstrukce vozovek 2 200 3 600   400 5 400 4 930 870 5 800
PRD   Obnova zničeného voj. pomníku v Chrastavě 234         936 234 1 170
PRD   Nákup hasičské techniky 6 500         5 850 650 6 500
PRD   modernizace MŠ-Nádražní 4 500         4 050 450 4 500
SRD   Spartak - rekonstrukce haly+sportoviště 550 30 000 30 000 550 60 000 48 000 12 550 60 550
SRD   RTN Terminál Chrastava - přednádražní prostor 600 20 500 17 500 1 600 37 000 32 300   38 600
SRD   rekonstrukce MŠ - Revoluční 500 15 000   500 15 000 15 000 500 15 500
BD   rekonstrukce mostu - Luční 1 000     100 900     1 000
BD   semafor Liberecká ul. 250       250 192 58 250
BD   semafor Nádražní ul. 200       200     200
BD   MBB rekonstrukce chodníku -Nádražní 80 1 000   80 1 000     1 080
BD   MBB autobusový záliv - Liberecká 50 500   50 500     550
BD   revitalizace sídliště SV parkovaní I. 150     150       150
BD   parkoviště u muzea   100 1 000 100 1 000     1 100
BD   parkoviště u radnice   100 1 000 100 1 000     1 100
BD   revitalizace sídliště SV parkovaní II. 250     50 200     250
BD   rekonstrukce chodniku na sídlišti SV   800 450 150 1 200     1 250
BD   veřejná sportoviště a dětská hřiště 150 150 150         450
N   Chrastavské slavnosti                
N   Výměnná utkání - fotbal                
N   Projekt ekologické výchovy mládeže                
N   Odhalení pomníku obětem války r. 1866                
Z   Lesopark Školní ulice               -
Z   odbahnění a oprava hrází rybníků   100           100
Z   Modernizace koupaliště 300 500 20 000 500 20 000     20 800
Z   kanalizace Mostní ul. z dotace 2 907, z vl. zdrojů 813               -
Z   vodovod a úprava komunikace Mostní ul.               -
    CELKEM B 26 514 81 350 70 100 4 330 161 650 125 878 19 392 179 600
    INVESTICE CELKEM (A + B) 26 514 81 350 70 100 4 330 161 650 125 878 19 392  
    v tis. Kč                
      PRD Připraveno na realizaci s dotací       N Neinvestiční projekty  
      SRD V přípravě (ST,DSP apod.), realizace za dotace       O Ostatní  
      BD Z běžných investic za možné dotace       Z Zásoba  
    11. 4. 2008, Mgr. Jakub Dvořák S Studijní návrh a projekt v přípravě       1300 Návrh na úspory v roce 2008  

Aktualizováno: 15.4.2008
Autor: Kateřina Krchovová