Patent Josefa II z roku 1783

Patent Josef II

Fotogalerie...

Snímek listiny v plné velikosti...


Spolu se členy Společnosti přátel historie města Chrastavy PhDr. Františkem Vydrou a Mgr. Petrem Medřickým jsem měl možnost si zblízka prohlédnout a též vyfotit patent Josefa II „potvrzující práva města Chrastava udělené Marií Terezií městu v předcházejícím období“, vydaný 6.2.1783, tj. přesně před 225 lety. Návštěvníkům našich webových stránek předkládáme alespoň fotografie této vzácné listiny.

V Chrastavě dne 8.12.2008

Ing.Michael Canov, starosta


Český překlad patentu Josefa II z roku 1783

(16.1.2009 přeložil z němčiny psané kurentem pan Lubomír Tomší)

My, Josef druhý z Boží milosti vyvolený římský císař, vždy rozmnožitel říše král německý a jerusalemský, uherský, český, dalmatský, haličský, arcikníže rakouský, flanderský, tyrolský a další, vyhlašuje veřejně tímto listem a dává na vědomí, že starosta, rychtář, rada a celá obec hraběte Klamm Galasovi poddané městečko Chrastava v Boleslavském kraji v našich dědičných Čechách nejponíženěji žádá, my ráčili naši drahou vysoce postavenou paní matku velkodušnou císařovnu, královnu Marii Terezii majestátem blahé paměti v roce 1748 potvrzená privilegia nejen milostivě potvrdit, nýbrž tyto propůjčením nového jarmarku v pondělí, po druhé neděli adventní, milostivě rozmnožit. Podle zpráv z příslušných míst této prosbě její císařská a královská milost vyhověla. Máme tedy s laskavým skutkem a vědomím privilegie salvo jure legio, dominicali et cujus cunqe tercii ve jmenovaném městečku Chrastavě dnes i v budoucnosti podle krajových zvyklostí nový trh v pondělí po druhé neděli adventní k lepšímu zásobení obyvatel vedle již dříve dvou císařem Maximiliánem druhým na neděl připadající trhy.

Dáváme tímto na vědomí a uvádíme v pravomoc listem jako vládnoucí král český, aby tato privilegia byla doslova uskutečněna a jmenovanému městečku námi povolený nový trh bez jakýchkoliv potíží probíhal. Přikazujeme všem a každému, obyvatelům i podřízeným našeho dědičného království Čech, zvláště královské gubernii tamtéž, tímto milostivě v námi jmenovaném městečku Chrastavě námi nařízené privilegium uvést od nového roku ve skutečnost. Kdokoliv by se tomuto protivil, vystavuje se těžkému trestu a nemilosti. To myslíme vážně.

Tato listina opatřená naší císařskou, královskou a arciknížecí přívěsnou pečetí, je vydaná v našem hlavním sídelním městě Vídni šestého dne měsíce února roku 1783, říše v 19 a dědičném ve třetím.

Tobias Philip Freyherr von Bebling Ad Mandartum Sacra Casareo Regias Majestatis proprium.

Podpis
(Greiner). 

Pod textem v levé části parafa: JOSEPH