Harmonogram

Harmonogram jednání pracovní skupiny PRM Chrastava

Týden

Termín

Obsah projednávání

Termín předání podkladů

15

9.4.

17:00

vstupní jednání, metodika, úkoly, obsah analytické části

4.4.

20

14.5.

17:00

hodnocení socioekonomických analytických závěrů, finanční analýzy,
SWOT analýza, projednání vize a návrhu strategických cílů a programových úkolů

9.5.

24

11.6.

projednání návrhu aktivit, stanovení důležitosti komplexní hodnocení návrhové části Programu

4.6.

35

27.8.

hodnocení akčního plánu na r. 2008

20.8.