Propojení infocentra a městského muzea
Propojení infocentra a městského muzea
Prohlédněte si fotogalerii z akce...

Propojení infocentra a městského muzea

Před půl rokem v souvislosti s novými prostory Společenského klubu byly uvolněny nové prostory pro infocentrum, které bylo dříve umístěno přímo v prostorách městského muzea. Přes nesporný klad tu však bylo jedno mínusové znaménko. A sice to, že nové prostory infocentra byly sice ve stejné budově jako městské muzeum, ale nebyly navzájem propojeny. Což vzhledem k tomu, že pracovníci obou složek jsou jedni a titíž, znamenalo pro zaměstnance neustále přebíhání okolo budovy a pro návštěvníky často totéž. Tento nedostatek je odstraněn. V pondělí dne 13. 2. 2005 bylo dokončeno vnitřní propojení infocentra s městským muzeem a nové propojovací dveře byly slavnostně otevřeny. Zdánlivá maličkost. Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt a jednání s památkáři bylo značně komplikované, jsem moc rád, že tato „maličkost“ je již realizována a jak PhDr. František Vydra tak pan Zdeněk Šulc získali lepší podmínky ke své práci. Zároveň děkuji za realizaci této „maličkosti“ pracovníkům ORM MěÚ paní Jiřině Moravčíkové a vedoucímu panu Jiřímu Timulákovi. 


V Chrastavě dne 13. 2. 2005

Ing. Michael Canov
starosta