TISKOVÁ ZPRÁVA
OSOBNÍ VLAK Varnsdorf - ŽITAVA - LIBEREC

Od 1. září tohoto roku zahájí drážní společnost Railtrans, ve spolupráci s německou společností SBE vozbu dvou párů vlaků v pracovní dny na trati Varnsdorf - Žitava - Liberec.

Cestující veřejnosti Libereckého kraje se nabízí od 1. září 2004 další možnost cestování mezi Libercem a Žitavou s propojením do Varnsdorfu v pracovní dny. Společnosti Railtrans a SBE, které budou provoz vlaků zajišťovat společně s Českými drahami na trati 089 (Rybniště – Liberec) vstupují na český dopravní trh v Libereckém kraji prvně. Podmínky provozu budou zajišťovat odlišným způsobem než České dráhy. Cena jízdenky bude speciální, odbavení cestujících se bude zajišťovat přímo ve vozech. Veškeré informace o provozu těchto vlaků budou k dispozici na železničních stanicích a zastávkách po trati.
V těchto vlacích bude uplatňováno jiné jízdné než ve vlacích Českých drah a.s. a to:

Děti ve věku od 6 do 15 let a důchodci obdrží slevu 50% z ceny jízdného.
Děti do 5 let v doprovodu a bez nároku na místo k sezení budou přepravovány zdarma.
Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P dle cenové regulace představuje 75%.
Ve dnech zahájení provozu osobního vlaku na trati Žitava – Liberec a zpět bude zaváděcí jízdné v prvním týdnu paušální pro všechny cestující v úseku Liberec – Hrádek n.N. 10 Kč. Cestující, kteří pojedou do Žitavy nebo Varnsdorfu zaplatí paušálně 20 Kč. K pozdějšímu datu se již další slevy neplánují. V budoucnu se předpokládá nabídka vícenásobných a časových jízdenek.

Platnost tohoto jízdního řádu je do 14. prosince 2004.
Ing. Gabriela Valkounová