Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů Pro změnu v Chrastavě Vám přeje příjemné prožití velikonočních svátků v kruhu svých nejbližších.
Ať jsou Vaše jarní dny plné pohody, optimismu a dobré nálady.
Zastupitelé SNK ,,Pro změnu v Chrastavě”