Vážení spoluobčané,

přejeme Vám touto cestou jak za zastupitele Sdružení nezávislých kandidátů - Pro změnu v Chrastavě, tak i sami za sebe, příjemné prožití vánočních svátků. Ať jsou letošní vánoce pro Vás všechny klidné bez spěchu a shonu, ale také šťastné v kruhu svých nejbližších a bohaté na dárky i osobní prožitky.

Zároveň Vám přejeme úspěšný celý rok 2008 - rok plný zdraví, štěstí, přátelství, lásky a porozumění.

Ať se v Novém roce 2008 opět všichni ve zdraví sejdeme a ať se nám všem daří.

Mgr. Oldřich N ě m e c, Michal K o š i n a,

za zastupitele SNK - Pro změnu v Chrastavě