Rozhovor s Mgr. Oldřichem Němcem, kandidátem do Senátu

Mgr. Oldřich Němec, kandidát do Senátu

Proč chceš kandidovat do Senátu ?

Vážím si nabídky SDŽ - Strany důstojného života, která mě oslovila s tím, zda bych neměl zájem za ní kandidovat jako nezávislý do Senátu v senátním volebním obvodě č. 36 – Česká Lípa. Své mnohaleté zkušenosti z práce ve veřejné správě, ať již ze státní správy nebo z komunální sféry zastupitele města, ale také poslance Parlamentu ČR v minulém volebním období 2002 – 2006, bych chtěl a mohl využít v práci v Senátu.

Program SDŽ je mi blízký, a i to je jeden z důvodů, proč jsem o nabídce velmi vážně uvažoval, a nabídku, která je pro mne současně výzvou, nakonec přijal. Volební program SDŽ – Strany důstojného života občané najdou na www.stranadustojnehozivota.cz.

Budu tedy kandidovat jako nezávislý kandidát na kandidátce Strany důstojného života, jejíž činnost podporuje také Miloš Zeman. I proto mne nabídka oslovila a přijal jsem ji, protože si Miloše Zemana velmi vážím.

Byl jsi mnoho let členem ČSSD. Není to tak trochu tvoje odplata Jiřímu Paroubkovi za tvé vyškrtnutí z kandidátky ČSSD před parlamentními volbami v roce 2006 ?

Na tu nechutnost současného předsedy sociální demokracie jsem již dávno zapomněl, a kandidát ČSSD je pro mne jako kterýkoliv jiný protikandidát. Nejdu tedy do těchto voleb „natruc“. Jdu však do voleb s vědomím, že je minimálně jeden kandidát, který má lepší startovací pozici, a může být vážným soupeřem. Nicméně volby jsou volná soutěž a jdu do toho s vědomím, že vyhrát může pouze jeden.

Jinak v ČSSD mám dodnes spoustu přátel, se kterými si čas od času voláme a píšeme. S některými se občas i vídám osobně. Je to fajn, když víte, že ne všichni sdílejí názor svého arogantního předsedy.

Jaká je tvoje představa o práci v Senátu ?

Pokud budu občany zvolen, ve své práci v Senátu, kromě rozhodování o zákonech ČR, se chci zaměřit především na oblast veřejné správy. Je samozřejmostí, že moje hlavní kancelář by byla v sídle senátního volebního obvodu v České Lípě, kde bych měl stanoven jeden pevný den v týdnu pro návštěvy veřejnosti, pravděpodobně pondělí.

Senátní volební obvod Česká Lípa patří do Libereckého kraje, který stále ještě není plnohodnotným krajem v oblasti veřejné správy. Týká se to Policie ČR, soudů a dalších institucí, kdy např. Policie ČR Semily spadá pod krajské ředitelství Hradec Králové, zatímco ostatní tři okresy jezdí do Ústí nad Labem. Je třeba změnit zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a několik dalších zákonů.

Co se týká práce ve výborech, dokáži si představit svoje uplatnění ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu nebo Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Myslíš si, že Senát za těch dvanáct let svoji existenci obhájil ?

Jsem přesvědčen, že Senát svoji existenci obhájil. Senát má svoje nezastupitelné místo mezi ústavními institucemi. Je nejen pojistkou demokracie, jak se někdy již omšele říká, ale je zejména tím druhým subjektem, který má možnost posuzovat a případně vracet zákony.

Možná by sám Senát a jeho senátoři mohli trochu více přispět k prezentaci Senátu jako instituce. I když o mnohých senátorech není slyšet právě tak jako o některých poslancích.

Jaké je tvoje krédo do voleb ?

Kde můžeš pomoci, pomož. Kde ne, nepřekážej.

Mojí životní filozofií je „Žít tak, aby po mně něco zbylo. Žít tak, abych se mohl ostatním podívat do očí.“

Chceš něco vzkázat občanům našeho města a blízkého okolí ?

Chci jim hlavně vzkázat, aby využili svého volebního práva a přišli k volbám. Zejména pokud chtějí změnu. A pokud mi dají svůj hlas, předem jim děkuji a slibuji, že nezklamu.

Děkuji za rozhovor.

(otázky kladl Michal Košina)