Vážení spoluobčané,

Bc. Oldřich Němec přeji Vám touto cestou jak za všechny zastupitele Sdružení nezávislých kandidátů - Pro změnu v Chrastavě, tak i sám za sebe, příjemné prožití letošních vánočních svátků. Ať jsou letošní vánoce pro nás všechny plné pohody a dobré vůle, bez spěchu a shonu, ale také šťastné v kruhu svých nejbližších a bohaté na dárky i osobní prožitky.
Zároveň Vám přeji úspěšný celý rok 2009 - rok plný zdraví, štěstí, přátelství, lásky a porozumění.
Ať se v Novém roce 2009 opět všichni ve zdraví sejdeme a ať se nám všem daří. Mgr. Oldřich N ě m e c,
zastupitel za SNK - Pro změnu v Chrastavě