Starostové pro liberecký kraj - poděkování voličům         

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám jménem politického hnutí „Starostové pro Liberecký kraj“  poděkoval za Vaši velkou podporu v právě proběhlých krajských volbách.  Na celokrajské úrovni jsme získali téměř 14 % a obsadili jen těsně čtvrté místo (za ČSSD, ODS a KSČM). S potěšením konstatuji, že v Chrastavě jsme dosáhli ještě lepších výsledků, tj. více než 19 % a druhé místo (za ČSSD). Velice děkuji též za osobní podporu, díky níž jsem v Chrastavě dosáhl v krajských volbách nejlepšího osobního výsledku ze všech kandidátů všech volebních stran.

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech jednají naši zvolení zástupci o vstupu „Starostů pro Liberecký kraj“ do vládnoucí krajské koalice. Věřím, že jednání úspěšně dopadnou a zástupci „Starostů“ zásadní měrou přispějí ke zkvalitnění práce na krajské úrovni. Ještě jednou děkujeme za podporu.

V Chrastavě dne 23. října 2008

Ing. Michael Canov

http://www.starostoveprolibereckykraj.cz/