přeje všem chrastavským občanům

příjemné prožití letošního léta, načerpání nových sil 

a šťastný návrat z dovolených.