Česká strana sociálně demokratická

Volby do zastupitelstva města Chrastavy podzim 2014
Uskutečňuje první předvolební část a pořádá pro Vás:

Workshoppro tvorbu volebního programu nezávislých kandidátů pod hlavičkou České strany sociálně demokratické.

 

Vážení spoluobčané a obyvatelé města Chrastavy,

jak všichni dobře víte, letošní rok je rokem komunálních voleb. Voleb, kdy občan volí své zástupce do zastupitelstva města. Máte možnost ovlivnit chod, směřování a rozhodování chrastavského městského úřadu.

Ze zkušeností, které se osvědčily především v zahraničí, si Vás dovolujeme oslovit prostřednictvím Workshopu, kdy účastníci pomocí vlastních zkušeností, znalostí a názorů budou součástí procesu, který bude užitečný a využitelný pro další práci.

Máte možnost ovlivnit chod našeho města a spolupodílet se tak na systémovém volebním programu naší kandidátky a směřování našeho města.

Naše základní programová hesla:

· ROZVOJ
·
SPOLUPRÁCE
· KOMUNIKACE
· BEZPEČNOST
· ŠKOLSTVÍ

Naším cílem není hra na politiku, ale společně vytvořit nový moderní fungující systém chodu našeho města. Záležet bude jen a jen na Vás obyvatelích a voličích města Chrastavy.

Je zřejmé a nezbytné spolupracovat se všemi politickými i nepolitickými organizacemi i spolky a docílit tak vyváženosti a spravedlnosti, která přinese další posun v životě města Chrastavy. Především v morální oblasti, kdy v posledních letech došlo k posunu od zásad dodržování základních morálních norem, slušnosti a ohleduplnosti.

Naší předností by měla být „průhlednost a jednoduchá čitelnost našich kroků při chodu a řízení města“.

Samozřejmě mezi námi rádi uvítáme občany, kteří mají zájem spolupracovat.

Pro tyto účely byla zřízena e-mailová adresa:

volbychrastava2014@seznam.cz

realizační tým kandidátů ČSSD