Kam odložit odpad

 

směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla, plastů, kovů, biologického, objemného a nebezpečných složek komunálního odpadu z komunálního odpadu

- ukládá se do typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejneru) umístěné na individuálním nebo společném stanovišti

využitelný (tříděný) odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití – plasty, papír, sklo, nápojové kartony

- ukládá se do zvláštních sběrných nádob

 

SK - sklo PAP – papír PL -plast NK – nápojové kartony

 

Chrastava - stanoviště na tříděný odpad

 

ulice

místo

 

PLAST

PAPÍR

SKLO

NÁP.KAR.

 

 

 

 

 

 

 

1

Andělohorská

vysoké paneláky

1

1

1

1

2

Bílokostelecká

parkoviště u DPS

2

1

1

1

3

Dolní Vítkov

bytovky

1

1

1

1

4

Nádražní

pod  dálničním mostem

1

1

1

 

5

Textilanská

okály

vjezd

1

1

1

 

6

Frýdlantská

u Textilany

1

1

1

 

7

Střelecký Vrch

bytovky staré 609

1

1

1

 

8

Střelecký Vrch

bytovky nové

vjezd

 

 

1

1

9

Střelecký Vrch

bytovky nové 690

1

1

 

 

10

Střelecký Vrch

bytovky nové 537

1

2

1

 

11

Andělská Hora

Kolonka

1

1

1

 

12

Barandov

U Nisy, vlevo za mostem

1

1

1

 

13

Loudátova

naproti SD

1

1

 

 

14

Luční

Autoservis GAZ

1

1

1

 

15

Turpišova

vnitroblok u jídelny

1

1

1

 

16

Turpišova

naproti lékárně č. p. 235

1

1

1

 

17

Bílokostelecká

křižovatka Větrná

1

1

1

 

18

Lipová

začátek,garáže

2

2

1

1

19

Tovární

Vzduchotechnik

1

1

1

 

20

Andělohorská

křiž. Ještědská

1

1

1

 

21

Andělská Hora

podchod

1

1

1

1

22

Andělská Hora

náves

1

1

1

 

23

Frýdlantská

křižovatka Víska

1

1

1

 

24

Družstevní

uprostřed - u Jipy

1

1

1

 

25

Vítkovská

dolní část

1

1

1

 

26

Vítkovská

horní část

1

1

1

 

27

Horní Vítkov

ZŚ,MŠ

1

1

1

 

28

Richtrův vrch

křižovatka

 

1

1

1

 

29 Autobusové nádraží  u odb. do Mostní

1

1

1

 

30  Nádražní u "Majby", za školkou 

1

1

1

 

31

Frýdlantská  

u č. p. 91 

1

1

1

 

 

celkem

 

 

32

32

29

6

Navýšená četnost svozů:     Svoz 1x týdně  - označen zeleně

                                             Svoz 2x měsíčně  - označen žlutě

                                                 Svoz 1x měsíčně - označen oranžově

Kovy a rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad (biologické odpady rostlinného původu) – se shromažďují na sběrném dvoře v Liberecké ulici.

                                                                                  

Elektrospotřebiče – televizory, bílá technika, výpočetní technika, malé domácí spotřebiče, elektrické nářadí a nástroje, mobilní telefony, elektronické hračky apod. se v rámci zpětného odběru rovněž odkládají na sběrném dvoře.

                                                                   

Provozní doba sběrného dvora od 1. 8. 2016

Pondělí: 14:00 – 18:00 hodin

Úterý : 08:00 – 12:00 hodin

Středa : 14:00 – 18:00 hodin

Čtvrtek: 08:00 – 12:00 hodin

Pátek : 08:00 – 12:00 hodin

Sobota : 9:00 – 12:00 hodin

Mimo uvedenou provozní dobu je areál sběrného dvora uzavřen!

Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad s ohledem na její rozměr, hmotnost nebo vlastnosti např. nábytek, koberce apod. Nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, lepidla, oleje, akumulátory atd.)

                                                                 

je možné, stejně jako objemný odpad, odložit na sběrném dvoře nebo předat pracovníkům firmy AVE při pravidelném jarním a podzimním mobilním svozu.

Použité PNEUMATIKY - předávejte zdarma PRODEJCŮM PNEUMATIK,

šetříte tím finanční prostředky města, které lze lépe využít pro Vás

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých PNEUMATIK nabídnutých ke zpětnému odběru má firma, která pneumatiky uvádí na trh, (dále jen "povinná osoba"), a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které vyrobí nebo doveze.

Tato povinná osoba musí prostřednictvím firmy, která prodává pneumatiky konečnému uživateli (dále jen "poslední prodejce") zajistit, aby byl spotřebitel o způsobu provedení zpětného odběru pneumatik informován.

Provozovatelem neziskového kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik je společnost „Eltma“. Seznam míst zpětného odběru pneumatik tohoto kolektivního systému je uveřejněn na adrese: https://www.eltma.cz/aktuality/seznam-mist-zpetneho-odberu

Tato místa zpětného odběru musí být konečnému uživateli veřejně dostupná v provozní době dané provozovny a musí být umožněno odevzdat pneumatiky bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu na výrobní značku a bez vázání odebrání použitých pneumatik na nákup nového zboží či služeb.

Firma prodávající pneumatiku je povinna při prodeji informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru pneumatik. V případě, že tak neučiní, je povinna tyto použité pneumatiky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých pneumatik na nákup zboží.

Provozovatel místa zpětného odběru použitých pneumatik je povinen na požádání spotřebiteli vystavit potvrzení o zpětném odběru pneumatik s náležitostmi stanovenými právním předpisem.

V případě, že občan odloží své použité pneumatiky do sběrného dvora (což také lze), musí město platit za jejich likvidaci.

 

Seznam veřejných míst zpětného odběru, která jsou v okolí Chrastavy je uveden zde:

Seznam ELTMA

Seznam MŽP

 

Stavební a demoliční odpad – vykupuje provozovna SEDRUS v Chrastavě v Nádražní ulici nebo Sběrný dvůr Liberec. 

Další možností, kam odložit stavební a demoliční odpad (cihly, beton, keramika , stavební suť, obklady, kamenivo apod.) je firma EUROVIA Liberec, Žitavská ulice, pan Sáblik – denně od 7:00-16:30 hod. (sobota po předchozí dohodě), tel. 777 343 879. 

Zbylé a nepotřebné léky můžete odevzdat do lékárny

v Turpišově ulici. 

Textil – čisté a suché textilie včetně použitelných párů bot
můžete vložit do bílých kontejnerů rozmístěných po městě:
Střelecký vrch, Dolní Vítkov, ulice Turpišova, Bílokostelecká
a Andělohorská.

Elektrospotřebiče menších rozměrů, baterie a akumulátory

vkládejte do červených kontejnerů od firmy Asekol. Sem patří

například: příslušenství k PC, výpočetní a telekomunikační

technika, spotřební elektronika, hračky na dálkové ovládání,

vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování

a kontrolu, lékařské přístroje pro domácí užití - elektronické

teploměry, tlakoměry. Tyto kontejnery se nachází v ulicích

Lipová, Turpišova – u jídelny a u vjezdu na Střelecký vrch.

 


V Chrastavě, 9.3.2017

Zuzana Vojtíšková, referent ORM

Šárka Spáčilová, DiS., odpadový referent