Historie ORM trochu jinak....

V roce 1992 vyšel v Chrastavských listech inzerát, že Městský úřad v Chrastavě přijme pro vyřizování majetkoprávních záležitostí a hospodaření s majetkem pracovníka (-ci), nástup možný ihned. Po čtrnáctidenním rozhodování z důvodu, že nabízený obor byl pro mě zcela neznámý, jsem podala žádost do výběrového řízení.

Dne 8. června roku 1992 minulého století jsem nastoupila do pracovního poměru na Městský úřad v Chrastavě do hospodářsko-finančního odboru (dále jen „HFO“) jako referent pro vyřizování majetkoprávních záležitostí. V té době byl starostou města Ing. Josef Vyhnánek, místostarostou Mgr. Petr Medřický a tajemnicí MěÚ Ing. Radmila Svobodová.

V kanceláři „účtárny“ mě přijaly vedoucí HFO paní Helena Kredbová a její podřízené Lenka Linková (dnes Bulířová), Zdeňka Povová a Iva Svobodová. I když jsem měla pracovní stůl v „účtárně“, moji činnost řídil místostarosta, který se do mého příchodu majetkoprávní činností na MěÚ zabýval. S Mgr. Petrem Medřickým, později jako starostou města, jsem spolupracovala na majetkoprávních úkonech až do začátku listopadu roku 2002.

Od roku 1994 do roku 2002 byl starostou města Mgr. Petr Medřický, místostarostou Ing. Michael Canov, tajemníkem MěÚ byl Ing. Jaroslav Vávra, později nahradil tajemníka Ing. Jindřich Fadrhonc.

V roce 1994 jsem byla přestěhována do kanceláře k matrikářce paní Heleně Valdmanové. Později k nám ještě „posadili“ mladíka Ing. Jaroslava Smolu, který v té době vykonával na MěÚ náhradní vojenskou službu. Zvláštní na tom bylo, že jsme každý patřil do jiného odboru a tudíž jsme měl každý jiného vedoucího. Na toto „soužití“ dodnes všichni rádi vzpomínáme.

1. června 1996 vzniklo majetkoprávní oddělení, ale stále jsem „pracovně bydlela“ na matrice a podřízena jsem byla vedoucí HFO.

1. června 2000 jsem byla přeřazena z HFO do nově vzniklého majetkoprávního odboru, do kterého byla jmenována jako vedoucí paní Monika Galbavá. V září roku 2000 jsem se z matriky stěhovala do „mateřské školky“ v Bezručově ulici a z odboru technické služby v Liberecké ulici se ke mně koncem roku 2000 přistěhovala vedoucí s novými referenty odboru paní Evou Cesarovou a panem Josefem Bartošem.

Od  prosince roku 2002 je starostou města Ing. Michael Canov, místostarostou pan Milan Pilař, tajemníkem MěÚ byl Ing. Jindřich Fadrhonc, později nahradil tajemníka Ing. Miroslav Chvála. Na majetkoprávních úkonech jsem začala spolupracovat se starostou Ing. Michaelem Canovem a spolupracuji s ním do současnosti.

1. května 2003 byl odbor majetkoprávní rozdělen na dvě oddělení a já byla jmenována vedoucí oddělení pronájmu a prodeje. Krátce po tom dne 1. 10. 2004 byl zřízen odbor rozvoje, dotací a správy majetku, který vznikl sloučením oddělení prodeje a pronájmu majetku, investic a správy majetku. Vedoucím odboru byl jmenován Ing. Roman Vaněk, kterého v roce 2005 vystřídal Jiří Timulák.

V srpnu roku 2005 jsem se stěhovali zpět do nově zrekonstruované radnice, kde náš odbor byl umístěn do 3 NP a sídlí zde dodnes. V roce 2008 odešel Jiří Timulák a já jsem dostala opět nového vedoucího Mgr. Jakuba Dvořáka.

Od roku 1992 jsem tedy spolupracovala se 3 starosty, 3 místostarosty (z toho 2 byli později starosty), 4 tajemníky, 5 vedoucími, 5 zastupitelstvy a 5 radami.

Se změnou vedení města, městského úřadu, zastupitelstva a rady se moje pracovní náplň v podstatě neměnila, měnil se pouze název pracovního zařazení.

Vypracovala: Mlynářová Libuše