Odbor Kancelář starosty
ks@chrastava.cz

Struktura odboru
Formuláře ke stažení
 
Struktura odboru
jméno funkce tel. č., e-mail činnost
vedoucí

482 363 816

louckova@chrastava.cz

zajišťuje: vyřizování stížností, petic a žádostí v souladu s platnými zákony, vnitřními předpisy, vyhláškami, zodpovídá za povolování veřejných sbírek, za přípravu voleb, referenda a sčítání lidu, zajišťuje školení zaměstnanců MěÚ, zajišťuje a organizuje informovanost veřejnosti prostřednictvím Chrastavských listů, úředních desek, ověřování, vidimace, agenda Czech Point
Ivana Loučková
systémový inženýr výpočetní techniky

482 363 818

smola@chrastava.cz

správa počítačové sítě, grafického informačního systému města, metodické vedení uživatelů výpočetní techniky a uživatelská podpora, správa webových stránek města
Ing. Jaroslav Smola
matrikářka

482 363 850

brejlova@chrastava.cz

vedení matriční agendy - manželství, narození a úmrtí, a vyhotovuje s tím spojené matriční doklady, vydává osvědčení k církevnímu sňatku, vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, rozhoduje ve věci změny jména a příjmení, zvláštní matrika Brno, výdej dokladů pro cizinu, vítání občánků, provádí ověřování a vidimaci dokladů, agenda Czech Point,
evidence obyvatel - hlášení trvalých pobytů, zrušení trvalých pobytů ve správním řízení, příprava voleb, sčítaní lidu, 
Kateřina Brejlová
referentka podatelna

482 363 811

ulrichova@chrastava.cz

zajištění oběhu písemností, vyřizování běžné administrativy, zajištění chodu kanceláře starosty
Pavlína Ulrichová
referentka

482 363 812

cellerova@chrastava.cz

odborná agenda a administrativní práce, přeprava odeslané pošty, obsluha rozhlasu, agenda ztrát a nálezů, organizační a koordinační činnosti pro RM a ZM, evidence právních předpisů města, prezentace města a informační systém, zpracování podkladů a aktualizace internetových stránek města
Martina Cellerová, DiS.
domovnice a uklizečka   domovnice a uklizečka
Hana Peroutková
 
         
Formuláře ke stažení
    Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě   Údaje o svědcích
    Dotazník k uzavření manželství                               Ceník   Formulář vyjádření města
    Informace pro snoubence                             
    Změny cestovní pasy od 1. 7. 2018                         Změny občanské průkazy od 1.7. 2018
    Vnitřní směrnice č. VS/1/2021                       
   
Historie odboru Kancelář starosty
Historie odboru Kancelář starosty se začíná psát v únoru roku 1995, kdy odbor vznikl za „úřadování“ starosty Mgr. Petra Medřického... více 
 
Obřadní síň
V Chrastavě asi žije jen velmi málo těch, kteří nikdy alespoň nenahlédli do obřadní síně. Naši nejmladší občánci si sice svou návštěvu v obřadní síni pamatovat nebudou, ale krásné obrázky jim zůstanou na celý život...více