Poslanecký den Ing. Libora Ježka (ODS) v Chrastavě

V pondělí 10. listopadu se uskutečnila celodenní návštěva poslance parlamentu a člena rozpočtového výboru Ing. Libora Ježka v Chrastavě. Poslanec Ježek tak přijal pozvání vedení města a nutno podotknout, že nebyl v Chrastavě poprvé. Úvodní diskuse v kanceláři starosty města Ing. Michaela Canova se týkala palčivých otázek města, zejména pak výstavby nové školní jídelny, ale i plánované přeložky rychlostní komunikace a situace okolo rekonstrukce domu v Bílokostelecké ulici.
Součástí celodenního programu byla dále i excelentní hodina občanské výchovy se žáky devátých tříd místní základní školy. Otázky a odpovědi na téma - Parlament České republiky, organizace jeho práce a jeho význam, se zúčastnili za přítomnosti vedení školy též starosta a místostarosta města.
Po obědě absolvoval Ing. L. Ježek pracovní dvouhodinové velmi podrobné jednání ve firmě Benteler ČR k.s., které se týkalo nejen samotné výroby v chrastavském i jiných závodech firmy Benteler, ale i otázek řešení současné neuspokojivé dopravní situace v okolí firmy.

Pracovní návštěvu pan poslanec uzavřel v podvečer besedou se členy své politické strany v Chrastavě.

Z besedy ze Základní školy přinášíme několik fotografií:

Poslanec L. Ježek v ChrastavěPoslanec L. Ježek v ChrastavěPoslanec L. Ježek v Chrastavě