DOTAZNÍK v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy 2015 - 2020

Vážení občané města Chrastavy,

tento dotazník byl připraven v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastava 2015 – 2020 a většina jeho otázek je stejná jako v anketě, která byla součástí zpracování posledního strategického plánu města v roce 2008 a která opakovala většinu otázek ze šetření v roce 1996. Jedním z jeho cílů je tedy porovnání názorů obyvatel města po 7, resp. 19 letech. Výsledky průzkumu budou použity zejména pro formulaci priorit rozvoje města pro další období. Vyhodnocení dotazníků včetně porovnání odpovědí v předešlém průzkumu bude rovněž zveřejněno v Chrastavských listech a na www stránkách města.

Hlasování probíhalo do 30. dubna 2015
Nyní je již hlasování uzavřeno!

1. Bydliště: (vyberte jednu možnost): 
 
2. Věk: (roků) 
 
3. Pohlaví 
 
4. Chtěl(a) byste se odstěhovat z Chrastavy jinam (v rámci ČR)? 
 
4a. Pokud ano, pak hlavním důvodem je: (vyberte jednu možnost)
 
4b. jiné:
5. Co považujete za hlavní výhodu města Chrastavy? (vyberte jednu možnost)
 
5a. jiné:
6. Co považujete za hlavní nevýhodu města Chrastavy? (vyberte jednu možnost) 
 
6a. jiné:
7. Jak Vám vyhovují životní podmínky (hodnocení známkou 1-5)
7a. v domě
7b. v okolí domu
7c. v celém městě
7d. v okolí města
8. Jak byste hodnotil(a) město z hlediska úrovně oblastí: (hodnocení známkou 1-5)
8a. nabídka pracovních míst
8b. rekreační možnosti
8c. školství a výchova
8d. bezpečnost obyvatelstva
8e. obchodní síť a služby
8f. dopravní spojení
8g. zdravotnictví
8h. životní prostředí
8i. kulturní život
8j. mezilidské vztahy
8k. sociální péče
8l. péče o město
9. Čemu by mělo město dát přednost při řešení bytových potřeb obyvatel? (vyberte jednu možnost) 
 
9a. jiné:
10. Jaké problémy by se měly podle Vás přednostně řešit v našem městě? (vyberte dvě možnosti)
10a. první
10b. druhý
10c. jiné:
11. Co považujete za největší problém města v oblasti životního prostředí? (vyberte dvě možnosti)
11a. první
11b. druhý
11c. jiné:
12. Jak byste viděl(a) Chrastavu z pohledu návštěvníka? (vyberte jednu možnost)
 
13. Blízkost krajského města Liberce cítíte pro Chrastavu převážně jako: (vyberte jednu možnost)
 
14. Chybějící velký víceúčelový sál v Chrastavě vnímáte jako: (vyberte jednu možnost)
 
15. Pokud by bylo třeba rozhodnout o dalším využití koupaliště, vybral(a) byste tuto možnost: (vyberte jednu možnost) 
 
15a. jiné využití:
16. Jak byste řešil(a) možnost podpory průmyslu a vzniku nových pracovních příležitostí v Chrastavě: (vyberte jednu možnost) 
 
16a. jiné řešení:
17. Co považujete za hlavní turistickou atraktivitu města Chrastavy a kterou byste rozvíjel(a) nejvíce? (vyberte jednu možnost) 
 
17a. jiné:

Hlasování probíhalo do 30. dubna 2015
Nyní je již hlasování uzavřeno!