Oslavy 20 let partnerství mezi Chrastavou a Eichstättem

TV Chrastava

28. září 2022 uplyne přesně 20 let od podpisu partnerské smlouvy mezi městy Chrastava a Eichstätt. U příležitosti tohoto kulatého výročí proběhly zajímavé akce na oslavu partnerství a přátelství mezi oběma městy.
Ve dnech 4. – 6. září navštívila delegace složená ze zastupitelů Chrastavy, vedení města a dalších spolupracovníků bavorský Eichstätt. Tady pro ně byl připravený zajímavý program, který zahrnoval prohlídku města, návštěvu místního beer festivalu, a slavnostní obřad k oslavě 20letého partnerství. Primátor města Eichstätt Josef Grienberger přivítal hosty ve slavnostním sále místní univerzity, kde byli rovněž zastupitelé města Eichstätt a zástupci místních spolků. Ve svém proslovu připomněl důležité milníky 20letého partnerství a zmínil důležitost jeho pokračování i v dalších letech. Působivým zakončením slavnostního ceremoniálu bylo vystoupení dechové sekce městské kapely, která přímo před univerzitou zahrála obě státní hymny.
O dva týdny později přijeli němečtí zastupitelé v čele s primátorem do Chrastavy. Také pro ně byl nachystaný pestrý program. V pátek proběhlo společenské setkání v sále CVA, kam byli pozváni nejen současní zastupitelé, ale také ti, kteří stáli u podpisu partnerství před 20 lety. Přítomné pozdravil starosta města Michael Canov a bývalý starosta Petr Medřický, který přítomným připomněl, jak se partnerství mezi oběma městy před lety zrodilo. Chrastava měla pro primátora Josef Grienbergera připravený dar v podobě ručně malovaného obrazu chrastavské radnice s vepsanými letopočty, které letošní jubileum připomínají. Podle slov primátora bude tento krásný obraz zdobit stěny eichstättské radnice.
Primátor Grienberger poté oznámil, že radní města Eichstätt rozhodli o udělení čestného občanství našemu starostovi Michaelu Canovovi za přínos a rozvoj partnerství mezi oběma městy. Připomínáme, že během 20 let partnerství se v Eichstättu vystřídali 3 primátoři, zatímco Michael Canov se stal starostou města krátce po podpisu smlouvy a je jím dodnes. Titulem čestného občana Eichstättu se pyšní pouze 50 žijících lidí. Jak připomněl Michael Canov, tato pocta není jen pro něj, ale pro všechny, kdo se o partnerství a jeho rozvoj v průběhu let zasloužili.
V sobotu si naši němečtí přátelé prohlédli město a jeho nejzajímavější místa, a poté byli hosty akce Košt vín na náměstí. I přes chladné a deštivé počasí si odpoledne ve společnosti cimbálové muziky velmi užili. V 17 hodin pak při slavnostním aktu v obřadní síni Městského úřadu proběhlo podepisování pamětní knihy, kterého se rovněž účastnili současní i tehdejší představitelé města. Zápis bude navždy připomínat 20 let tohoto partnerství. Závěrečným bodem programu pro německé hosty byla neformální návštěva transbordéru, který členy delegace velmi zaujal a s chutí si ho i vyzkoušeli.
Dvacet let partnerství mezi Chrastavou a Eichstättem bylo důstojně oslaveno a obě města si slíbila, že v nastavené spolupráci budou i nadále pokračovat a partnerství dále rozvíjet.
 

Chrastava 19. září 2022
Věra Baumgartnerová
mediální a informační referent 

 

Odkazy na fotogalerie:

Chrastava v Eichstättu
https://eu.zonerama.com/MestoChrastava/Album/8918533

Eichstätt v Chrastavě
https://eu.zonerama.com/MestoChrastava/Album/8918622