Starosta Michael Canov čestným občanem Eichstättu 

 

 

TV Chrastava

 

28. září 2022 uplyne přesně 20 let od podpisu partnerské smlouvy mezi městy Chrastava a Eichstätt. Starostovi města Chrastavy Michaelu Canovovi se u této příležitosti dostalo velké cti. Za přínos a rozvoj partnerství mezi oběma městy se radní Eichstättu rozhodli udělit mu čestné občanství. Během 20 let partnerství se v Eichstättu vystřídali 3 primátoři, Michael Canov se stal starostou města Chrastavy krátce po podpisu smlouvy a je jím dodnes. Certifikát a plaketu města převzal 16. září při slavnostním večeru pořádaném na oslavu 20letého partnerství v Chrastavě. Titulem čestného občana Eichstättu se pyšní pouze 50 žijících lidí. Jak připomněl Michael Canov, tato pocta není jen pro něj, ale pro všechny, kdo se o partnerství a jeho rozvoj v průběhu let zasloužili.

Chrastava 26. září 2022
Věra Baumgartnerová
mediální a informační referent