Zahájení stavby kanalizace ve Vítkovské ulici   

 

 


V pondělí 3. května 2021 budou zahájeny práce na výstavbě nové splaškové kanalizace ve Vítkovské ulici. Stavební práce s sebou nesou nezbytná omezení provozu. Z důvodu zajištění objízdných tras budou práce probíhat po etapách a právě 3. května budou zahájeny práce na první etapě – úsek slepé ulice na úrovni odbočky ke škole a Benteleru po odbočku do ul. Sportovní. Seznam etap s předpokládaným harmonogramem a objízdnými trasami si můžete prohlédnout pod tímto článkem.
Zakázku na realizaci akce ve výběrovém řízení získala společnost 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., která nabídla nejnižší cenu – 15,9 mil. Kč, což bylo o více než 20 % méně oproti projekční ceně. Na akci máme příslib dotace od Státního fondu životního prostředí ČR s předpokládanou výší více než 10 mil. Kč.
Předpokládaný termín ukončení poslední etapy je konec letošního roku, kdy bude Vítkovská ulice provizorně zprovozněna přes zimní období. V příštím roce bude na kanalizaci navazovat výstavba nového chodníku podél komunikace. Chodník povede po levé straně v délce 890 metrů. Součástí bude také realizace dvou nástupišť autobusových zastávek a nové veřejné osvětlení. Následně Liberecký kraj, jako vlastník Vítkovské ulice - komunikace č. III/272/51, provede její celkovou rekonstrukci. Tím bude akce ukončena. Termín skončení všech prací předpokládáme nejpozději koncem příštího roku.

O případných změnách termínů a souvisejících omezeních budeme průběžně informovat na webu města v sekci „Fórum“.

Děkujeme za pochopení nutných omezení.


Chrastava dne 22.4.2021

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM


Situace-Vítkovská

Harmonogram - uzavírky - Vítkovská

Podrobná situace jednotlivých etap:

0. etapa

1. etapa

2. etapa

3. etapa