Částečná uzavírka silnice I/35 – uzavření sjezdů do Chrastavy

 

 

Dnešního dne byla zahájena oprava pravého jízdního pásu silnice I/35 mezi Stráží nad Nisou a Chrastavou, která navazuje na opravu levého jízdního pásu provedenou v loňském roce.


Tato uzavírka nemá vliv na sjezdy do Chrastavy směrem od Liberce, což znamená, že oba sjezdy do Chrastavy (sídliště i centrum) budou po celou dobu stavby bez omezení.


Podstatný vliv uzavírky však je pro nájezd a sjezd na komunikaci směrem na Liberec, kdy v první etapě od 22.3. do 3.6. bude otevřen pouze nájezd z centra města
(u čerpací stanice Benzina).
Při cestě do Liberce tedy bude možné použít tento nájezd u čerpací stanice a sjezd při jízdě od Bílého Kostela. Pro cestu do Liberce lze případně jet ze sídliště směrem na Machnín a pokračovat dále přes Svárov a Stráž nad Nisou až do Liberce. Budou tedy uzavřeny sjezdy i nájezdy u obalovny a u Svárova.


V druhé etapě od 4.6. do 27.6 bude otevřen pouze nájezd a sjezd Machnín (u obalovny) a bude uzavřen sjezd a nájezd u čerpací stanice. Bude také uzavřen sjezd a nájezd u Svárova ve směru na Liberce. Tzn. pro vjezd do Chrastavy při cestě od Bílého Kostela bude možné použít pouze sjezd u obalovny a při cestě z Chrastavy do Liberce použít pouze nájezd u obalovny.


Ve třetí etapě od 28.6. do 15.7. bude otevřen jak sjezd a nájezd u čerpací stanice, tak u obalovny a bude uzavřen pouze sjezd a nájezd Svárov, který se už Chrastavy spíše netýká a bude tedy možné užívat oba sjezdy a nájezdy do Chrastavy bez omezení.


Celá stavba by tedy měla být dokončena do 15.7.2021. Věříme však, že se zhotoviteli podaří čas opravy urychlit, jako tomu bylo v minulém roce.


Ing. Daniel Fadrhonc