Chrastava má nejlepší komunikace v Libereckém kraji

 

      

Pro zvětšení klikni na obrázek

 

Město Chrastava se umístilo jako první ze všech měst v Libereckém kraji, co se týče úrovně povrchů krajských komunikací na katastru obce, k 31. prosinci 2020. V hodnocení téměř jako ve škole 1- výborný (3 473 metrů), 2 – dobrý (8 771 metrů), 3 – vyhovující (391 metrů), 4 – nevyhovující (18 metrů), 5 – havarijní (571 metrů) dosáhlo výsledné známky 1,90.

Poslední kaňka krajských komunikací v Chrastavě, Vítkovská ulice, kde je povrch komunikace oficiálně v havarijním stavu, bude napravena v příštím roce, když novým povrchem bude zakončena kompletní rekonstrukce této komunikace (kanalizace, voda, chodník).

Chrastava dne 17.02.2021

 Michael Canov

Odkaz:
Kompletní zpráva o stavu vozovek k 31.12.2020