INFORMACE ZŠ CHRASTAVA 

 

 

 

Vážení rodiče,
doplňujeme informaci ze dne 30.6. 2020. Vzhledem ke stavebním pracím a probíhající rekonstrukci tělocvičny ve Školní ulici začne na naší škole vyučování ve středu 2. 9. 2020. Z organizačních a provozních důvodů vedení školy vyhlásilo na 1. 9. 2020 volný den.
Škola zahájí provoz v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Současně škola zajistí základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví. S těmito pravidly a jejich dodržováním budou žáci seznámeni první den školy 2. 9. 2020 a rodiče na třídních schůzkách 8. 9. 2020.
 

Vedení školy si dovoluje rodičům připomenout termín pro přihlášky do školní družiny, který končí v pátek 28. 8. 2020.

Mgr. Aleš Trpišovský
ředitel