Organizace vzdělávacích aktivit 1. - 5. ročník

 

Vážení rodiče,
na základě Vámi zaslaných přihlášek jsme vytvořili 15 skupin pro dopolední aktivity od 25. 5. 2020. Jsme rádi, že se nám podařilo téměř všechny žáky zařadit do skupiny se svou paní učitelkou. Všechny skupiny jsou také až na jednu výjimku (III.C) na „svých“ budovách (tato třída byla z prostorových důvodů přesunuta z Revoluční ulice do budovy ve Školní ul.). Vzhledem k velkému zájmu rodičů o výuku v 5. třídách jsme byli nuceni vytvořit navíc další skupinu „páťáků“– V. D. Rodiče žáků, kterých se to týká, budou o zařazení do této skupiny informování nejdéle do 22. 5. telefonicky.

Organizace vzdělávacích aktivit 1.- 5. ročníků od 25. 5. 2020
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Při cestě do školy, ze školy, před školou a v prostorách školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannou rouškou (platné Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví od 25.5. - ZDE). Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. S dalšími opatřeními budou žáci seznámeni třídními učiteli v pondělí 25. května.

Vzdělávací aktivity budou realizovány:
- pro žáky I.A, I.B, I.C, II.A, II.B v budově v Revoluční ulici
- pro žáky III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A v budově školy na náměstí 1. máje
- pro žáky III.C, IV.C, V.B, V.C, V.D v budově školy ve Školní ulici

Žáci přijdou ke škole 10 minut před začátkem vyučování. Všichni žáci vyčkají před vstupem do školy příchodu třídního učitele. Do budovy školy budou skupiny vstupovat 5 minut před začátkem vyučování dle pokynů třídních učitelů.

Dopolední aktivity v budově v Revoluční ulici budou probíhat v jednotlivých třídách v těchto časech:
I.A, I.B, I.C
Začátek vyučování 7.45 – konec vyučování 11.10; oběd 11.15
Žáci I.A vstupují do budovy hlavním vchodem.
Žáci I.B vstupují do budovy vchodem ze dvora.
Žáci I.C vstupují do budovy vchodem ze dvora (vchod na dvůr pro školní družinu).
II.A, II.B
Začátek vyučování 8.00 – konec vyučování 11.30; oběd 11.45
Žáci II.A vstupují do budovy hlavním vchodem.
Žáci II.B vstupují do budovy vchodem ze dvora.

Dopolední aktivity v budově na náměstí 1. máje budou probíhat v jednotlivých třídách v těchto časech:
III.A
Začátek vyučování 7.45 – konec vyučování 12.00; oběd 12.15
Žáci III.A vstupují do budovy hlavním vchodem.
III.B
Začátek vyučování 7.45 – konec vyučování 11.30; oběd 11.45
Žáci III.B vstupují do budovy zadním vchodem.
IV.A
Začátek vyučování 8.00 – konec vyučování 12.00; oběd 12.15
Žáci IV.A vstupují do budovy zadním vchodem.
IV.B, V.A
Začátek vyučování 8.10 – konec vyučování 12.25; oběd 12.35
Žáci V.A vstupují do budovy hlavním vchodem.
Žáci IV.B vstupují do budovy zadním vchodem.

Dopolední aktivity v budově ve Školní ulici budou probíhat v jednotlivých třídách v těchto časech:
III.C
Začátek vyučování 8.00 – konec vyučování 12.00; oběd 12.15
Žáci III.C vstupují do budovy hlavním vchodem.
IV.C
Začátek vyučování 8.00 – konec vyučování 12.20; oběd 12.35
Žáci IV.C vstupují do budovy vchodem do šaten.
V.B,C,D
Začátek vyučování 8.15 – konec vyučování 12.40; oběd 12.55
Žáci V.B vstupují do budovy zadním vchodem ze dvora.
Žáci V.C vstupují do budovy vchodem do šaten.
Žáci V.D vstupují do budovy hlavním vchodem.


Odpolední vzdělávací aktivity
Každý rodič, který přihlásil své dítě i k odpoledním aktivitám, obdrží nejdéle 22. 5. e-mail s informací o organizaci odpoledních aktivit a způsobu vyzvedávání dětí. Odpolední aktivity budou probíhat nejdéle do 16.00 hodin.
Ranní družina je zakázána.

 

Mgr. Aleš Trpišovský
ředitel

21. května 2020