Informace pro rodiče dětí základní školy

 

Vážení rodiče,

současná situace, kdy budou školy na několik týdnů zavřeny a vyučování tak, jak je všichni známe, bude přerušeno na dlouhou dobu, byla pro nás všechny ještě na začátku tohoto roku nepředstavitelná. Ale realita nás učitele, Vás rodiče i naše žáky staví před zcela novou situaci a nový způsob vzdělávání. V současné době naše škola organizuje výuku na dálku přes webové stránky školy. Naši učitelé se zde snaží zadávat učební látku a úkoly především za účelem procvičování a upevnění již probraného učiva. U vzdělávacích aktivit, které mají vést k pochopení nové učební látky, rozhodně není naším cílem přenášet odpovědnost za vzdělávání na Vás rodiče, ale také trochu učit naše žáky k samostatnosti v učení a tedy „umět se učit“. Plně si uvědomujeme Vaši velmi náročnou situaci, zvláště pokud pracujete. Děkujeme Vám za pochopení situace a spolupráci. Poděkování také patří našim učitelům za to, jak zvládají tento pro nás všechny nový způsob vzdělávání „na dálku“. Od našich žáků si slibujeme, že k tomuto systému vzdělávání přistoupí zodpovědně. Systém se budeme dále snažit postupně vylepšovat a úskalí, která vyvstanou odstraňovat.
V této době, která přináší řadu změn, je důležité sledovat webové stránky školy (www.zschrastava.cz), na kterých škola zveřejňuje důležité informace pro Vás a naše žáky. Webové stránky průběžně aktualizujeme (sledujte zejména informace k vzdělávání na dálku, zápisu do 1. tříd a informace o ošetřovném).

Věříme, že se s touto situací společně vypořádáme, a těšíme se, až se nám žáci vrátí zpátky do školy.

Mgr. Aleš Trpišovský
ředitel

V Chrastavě 24. 3. 2020