Organizace vzdělávacích aktivit 9. ročníků od 11. 5. 2020

 

 

 

 

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannou rouškou.

Vzdělávací aktivity budou realizovány:
- pro žáky IX. A v budově školy na náměstí 1. máje
- pro žáky IX. B, C v budově školy ve Školní ulici

Žáci IX. A, B půjdou do školy zadním vchodem (ze dvora). Žáci IX. C budou mít přístup do školy vchodem do šaten. Všichni žáci vyčkají před vstupem do školy příchodu třídního učitele. Před školou budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními. Do školy žáci vstoupí dle pokynů třídních učitelů. Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. S dalšími opatřeními budou žáci seznámeni v pondělí 11. května.

Průběh vzdělávacích aktivit
Výuka bude probíhat v blocích od 8.30 do 11.30. Škola bude otevřena od 8.15.

IX. A, B
Pondělí 8.30 - 9.15 český jazyk 9.25 – 10.20 matematika 10.30 – 11.15 matematika
Úterý 8.30 – 9.15 matematika 9.25 – 10.20 český jazyk 10.30 – 11.15 český jazyk
Čtvrtek 8.30 – 9.15 český jazyk 9.25 – 10.20 matematika 10.30 – 11.15 matematika
Pátek 8.30 – 9.15 matematika 9.25 – 10.20 český jazyk 10.30 – 11.15 český jazyk


V závěru každého dne bude vyčleněno 10 -15 minut pro organizační záležitosti.


IX. C
Pondělí 8.30 – 9.15 matematika 9.25 – 10.20 matematika 10.30 – 11.15 český jazyk
Úterý 8.30 – 9.15 český jazyk 9.25 – 10.20 český jazyk 10.30 – 11.15 matematika
Čtvrtek 8.30 – 9.15 matematika 9.25 – 10.20 matematika 10.30 – 11.15 český jazyk
Pátek 8.30 – 9.15 český jazyk 9.25 – 10.20 český jazyk 10.30 – 11.15 matematika


V závěru každého dne bude vyčleněno 10 -15 minut pro organizační záležitosti.


Chrastava, 6. května 2020
 

Mgr. Aleš Trpišovský
ředitel