Cesta na hřbitov bez omezení
 

 

        

 

 

Po rekonstrukci opěrné zdi a instalaci nového zábradlí je opět přístupná cesta od Koruny na hřbitov.
Již v minulých letech bylo z důvodu havarijního stavu opraveno schodiště, nyní byla oprava dokončena – původní trubkové poškozené zábradlí bylo odstraněno a vyměněno za nové, betonová koruna opěrné zdi byla odbourána a nahrazena žulovými obrubami. Opěrná zeď prošla celkovou opravou, byly doplněny chybějící kameny, zeď byla vyspárována a zpevněna.
Při opravě jsme se s ohledem na objekt, stojící vedle budovy Koruna, snažili zachovat původní materiály a stavební postupy. Opravu zdi provedl kameník p. Josef Tichý, nové kované zábradlí zhotovil kovář p. Miloslav Čechlovský.V Chrastavě dne 8. 6. 2020
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM