Dr. František Vydra nás navždy opustil

 

 

S nesmírnou lítostí oznamuji, že v sobotu dne 29. února 2020 odešel z tohoto světa Dr. František Vydra. Lze bez jakékoliv nadsázky říci, že doktor filosofie pan František Vydra se stal za svého života jednou z nejváženějších osob v celých chrastavských dějinách.

Dr. František Vydra působil dlouhá léta jako pedagog na základní škole a poté na gymnáziu. Do dějin Chrastavy se však zapsal především jako uznávaný historik a také jako spisovatel zabývající se historií Chrastavy. Též působil dlouhá léta jako kronikář města. Pan doktor byl navíc pověstný jako aktivní mluvčí řady jazyků, z nichž je třeba vyzdvihnout jeho hlubokou znalost hornolužické srbštiny. Tento slovanský jazyk nejmenšího slovanského národa před tisícem let založivšího Chrastavu (jeho kmen Milčané) dodnes existujícího v nedaleké oblasti Německa si osvojil natolik, že byl jeho nejuznávanějším mluvčím působícím v České republice a dokonce sestavil vlastní česko-hornolužický slovník.

Pan doktor byl před 10 lety oceněn jako osobnost města Chrastava a v roce 2013 se stal prvním a dosud jediným občanem Chrastavy, který obdržel nejvyšší krajské vyznamenání pocta hejtmana Libereckého kraje.

Pan doktor byl nesmírně váženou osobností a již za svého života se stal doslova legendou. V jeho knihách, odborných článcích a ve vzpomínkách s námi bude žít i nadále.

Čest jeho památce.

Chrastava dne 02.03.2020

Michael Canov, starosta města ChrastavaOdkazy na webu města:
01.11.2013 František Vydra obdržel poctu hejtmana (Tv Chrastava)
30.09.2013 Výstava "Dřevořezby a Indiánská řemesla" (Tv Chrastava)
11.04.2013 Dr. Vvdra o svých koníčcích a zálibách (Tv Chrastava)
06.10 2010 Osobnost města pro rok 2010 (Tv Chrastava)
17.03.2009 Projev Dr. Vydry k odhalení pamětní desky Bohumilu Honsovi (Tv Chrastava)
19.09.2005 Článek Dr. Vydry o schválení městské vlajky a článek související