Zmatky ohledně oprav vodovodního řadu v Chrastavě

 

 

 

 

Velké pozdvižení vyvolal na radnici článek Libereckého deníku z pondělí dne 4. května 2020, který pod názvem „V Chrastavě budou letos od května do listopadu opravovat vodovodní řad“ uvedl, že „Rekonstrukce se týká ulic Tovární, Andělohorská, Ještědská, Lipová, Na Hůrce, Nový domov a Nádražní“, neboť kromě plánované kompletní rekonstrukce ulice Na Hůrce, jejíž součástí je i nový vodovod, město o žádných opravách vodovodního řadu v uvedených ulicích nemělo informace.

Kontaktovali jsme paní novinářku, ta nám zaslala tiskovou zprávu SčVK, kde se výše uvedené opravdu píše (zde a příloha konkrétními čísly popisnými zde), nicméně následně se při jednáních se SčVK ukázalo, že s výjimkou ulice Na Hůrce (akce zasahuje do ulice Lipové v místě napojení) se nejedná v těchto ulicích o opravu vodovodního řadu, ale o odstávku vody během rekonstrukce v ulici Na Hůrce.


O těchto odstávkách se bude snažit tradičně informovat obyvatele i město prostřednictvím SMS (pro přihlášené v informačním systému) a fora města.
Pro úplnost uvádíme, že v letošním roce probíhají kompletní rekonstrukce včetně všech sítí také v Bílokostelecké ulici a na Střeleckém Vrchu (v části pod sídlištěm). I o těch aktuálně informujeme na foru města.

Chrastava 05.05.2020 Michael Canov