Oznámení
o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České republiky, obvod 36 – Česká Lípa
 

 

 

 

 

Starosta města Chrastava dle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu PČR se uskuteční:
2. října 2020  od 14:00 do 22:00 hod.
3. října 2020  od 8:00 do 14:00 hod.



Místem konání voleb
v okrsku č. 1
je budova Městského úřadu, malá zasedací místnost, nám. 1. máje 1, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní, Polní, Revoluční, Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská;
 

v okrsku č. 2
je budova CVA, Turpišova 470, Chrastava
,
pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. Máje, Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska,
Vítkovská, Víta Nejedlého, Novoveská, Města Lwówek Śląski;

v okrsku č. 3
je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,;

pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární, U Nisy

v okrsku č. 4
je salonek restaurace U Pavla, Střelecký vrch 709, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký vrch, Textilanská;

v okrsku č. 5
je budova ZŠ a MŠ Vítkov 69, Chrastava,

pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov.



UPOZORNĚNÍ!

V případě, že žádný z kandidátů voleb do Senátu PČR nezíská v 1. kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů bude 2. kolo voleb do Senátu PČR probíhat ve dnech:

pátek 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod.
sobota 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod.

Volební místnosti zůstávají stejné a hlasovací lístky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti.



Ing. Michael Canov, starosta

Chrastava 18. 8. 2020