Příprava na realizaci nového chodníku ve Vítkovské ulici finišuje

 

 

 

Záměr výstavby nového chodníku ve Vítkovské ulici se posouvá blíže ke své realizaci. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a připravují se veškeré podklady pro žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, oblast podpory Udržitelná podpora - integrované projekty IPRÚ. Samotné podání žádosti předpokládáme na přelomu března a dubna tohoto roku.
Chodník povede po levé straně komunikace v délce 890 metrů. Součástí bude také realizace dvou nástupišť autobusových zastávek a nové veřejné osvětlení.
V případě kladného stanoviska poskytovatele dotace (předpokládáme v průběhu léta letošního roku) začneme připravovat výběrové řízení na zhotovitele, abychom mohli na jaře příštího roku akci zahájit. Přesný harmonogram realizace bude ještě upřesněn v souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace, vodovodu a rekonstrukcí navazující komunikace č. III/272/51 ve vlastnictví Libereckého kraje. Nezávisle na všech těchto okolnostech je nicméně podmínkou čerpání dotace nutnost ukončení realizace chodníku nejpozději na jaře 2023.Chrastava dne 26.2.2020

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM