Oprava „dálnice“ - silnice I/35 z Liberce do Chrastavy
 

 

 

video TV Chrastava

 

V letošním roce se uskuteční 1. etapa opravy silnice I/35 mezi Libercem a Chrastavou.
Konkrétně se v rámci první etapy, která se uskuteční v letošním roce, jedná o opravu levého jízdního pásu, tedy toho ze směru z Liberce do Chrastavy.
S touto opravou je také spojeno dopravní omezení, a to uzavření tohoto jízdního pásu.
Doprava bude tedy probíhat obousměrně pouze v pravém jízdním pásu ze směru z Chrastavy na Liberec. Zároveň s tímto omezením budou uzavřeny také některé sjezdy a nájezdy na této komunikaci.
Do Chrastavy směrem od Liberce bude tedy možné sjet pouze sjezdem u Machnína (obalovny). Nájezd na silnici směrem na Bílý Kostel v tomto místě umožněn nebude.
Pro napojení na komunikaci směrem na Liberec tedy bude možné použít nájezd u „benzínky“.
U „Penny“ směrem od Liberce sjezd umožněn nebude, napojení na komunikaci směrem na Bílý Kostel bude v tomto místě možný.
Tato uzavírka bude zahájena 19. 6. a bude trvat až do 31. 10. 2020.
V rámci stavby bude nutné také na minimální dobu uzavřít i tento sjezd a nájezd. Sjezd u obalovny bude uzavřen v termínu od 20. 7. do 2. 8. 2020. Nájezd u benzínky bude uzavřen v termínu od 3. 8. do 16. 8. 2020.
Nákladní doprava nad 12 m délky (kaminony) bude používat pouze sjezd u benzínky s tím, že při cestě z Liberce do Chrastavy si zajede až do Bílého Kostela, tam se otočí na kruhovém objezdu a sjede do Chrastavy ve směru na Liberec u benzínky.
V příštím roce bude stavba pokračovat 2. etapou a to druhým jízdním pásem, tzn. z Chrastavy do Liberce. Podrobnější informace budou zveřejněny na jaře příštího roku.

Mapa uzavírky viz grafická příloha.


Ing. Daniel Fadrhonc

Chrastava 18. května 2020