Chrastava má 2 nové tůně

 


 

 

 

V červnu letošního roku Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo městu Chrastava dotaci na terénní úpravy v k. ú. Chrastava. Město Chrastava tak získá z rozpočtu Libereckého kraje cca 220 tis. Kč, spoluúčast města je přibližně 95 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky posloužily k vybudování 2 tůní a úpravě jejich okolí v lesoparku poblíž nákupního centra Penny. Jedná se o další z řady opatření mající za cíl zadržet vodu v krajině, a přispět tak k protierozní a protipovodňové ohraně. V neposlední řadě dojde ke zlepšení podmínek i v místě žijících živočichů a floře.


Chrastava, 10. 9. 2020
Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava