Tradiční podzimní svoz odpadů proběhne
v sobotu 3. a v neděli 4. října 2020

Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 3. a v neděli 4. října 2020. Systém svozu zůstává stejný jako v loňském roce –městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. Rozpis míst i časů je uveden dále. Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora.


Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady ZDARMA.


Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky,sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní technika, televizory, přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky se nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se také ZDARMA.


Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.

Chrastava dne 7.9. 2020

Šárka Spáčilová, DiS. referent odpadového hospodářství

 


Sběrový den - sobota 3. října 2020

                     - neděle 4. října 2020