Tradiční jarní svoz odpadů proběhne 18. a 19. dubna 2020

Tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 18. a v neděli 19. dubna 2020. Systém svozu zůstává stejný jako v loňském roce –městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. Rozpis míst i časů je uveden dále. Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora.
Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady ZDARMA.
Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky,sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní technika, televizory, přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky se nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se také ZDARMA.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.

V Chrastavě dne 9.3. 2020 Šárka Spáčilová, DiS. referent odpadového hospodářství


Sběrový den - sobota 18. dubna 2020

                     - neděle 19. dubna 2020