T. J. Sokol Chrastava děkuje podporovatelům

 

 

                   

 

 

 V roce 2019 Tělocvičná jednota Sokol Chrastava čerpala dotaci od Libereckého kraje z dotačního programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019 a obdržela finanční dar z Grantu na podporu spolkové činnosti od Města Chrastava.

Cvičení probíhají v rozsahu šesti cvičebních hodin týdně pro složky dětí a mládeže ve věkových kategoriích rodiče s dětmi až starší žákyně a šesti cvičebních hodin pro dospělé a seniory.

Velice tímto děkujeme Libereckému kraji i Městu Chrastava za podporu.


Za T. J. Sokol Chrastava
Miloslava Houdová, starostka