Organizace konzultací od 8. června (žáci II. stupeň)
 

Vážení rodiče,

v souladu s vydanými pokyny MŠMT pro provoz základních škol v době COVID-19 a na základě zjištěného předběžného zájmu žáků o třídnické hodiny a konzultace s vyučujícími stanovilo vedení školy organizaci uvedených aktivit takto:

náměstí 1. máje: VI.A,B; VII.A,B; VIII.A; IX.A
začátek aktivit: 8.15
Žáci VI.A,B; VIII.A vstupují do budovy hlavním vchodem.
Žáci VII.A,B; IX.A vstupují do budovy vchodem ze dvora.

Školní ulice – VI.C; VII.C,D; VIII.B,C; IX.B,C
začátek aktivit: 8.30
Žáci VI.C; VII.C,D vstupují do budovy zadním vchodem ze dvora.
Žáci VIII.B,C vstupují do budovy vchodem do šaten.
Žáci IX.B,C vstupují do budovy hlavním vchodem.

Žáci přijdou ke škole 10 minut před začátkem aktivit. Všichni žáci vyčkají před vstupem do školy příchodu třídního učitele. Do budovy školy budou skupiny vstupovat 5 minut před začátkem vyučování dle pokynů učitelů.

Týdenní rozvrh aktivit:
Pondělí: třídnická hodina pro 6.,7.,8.,9. ročník
Úterý: konzultace pro 6. a 8. ročník
Středa: konzultace pro 7. a 9. ročník
Čtvrtek: konzultace pro 6. a 8. ročník
Pátek: konzultace pro 7. a 9. ročník

Třídnické hodiny budou probíhat dle organizačních potřeb třídních učitelů. Konzultace budou v uvedené dny a ročníky probíhat ve třech 40 minutových blocích pro předměty M, Čj a Aj. Čtvrtý blok bude určen pro individuální konzultace v dalších předmětech. Bloky budou odděleny 10-15 minutovými přestávkami.

Vedení školy opětovně připomíná informaci MŠMT, která se týká dobrovolnosti účasti žáků na konzultacích. Žák má možnost výběru, kterých konzultací se zúčastní. Podle jeho výběru vyplyne i doba jeho příchodu a odchodu ze školy.

Bližší informace k průběhu konzultací dostanou žáci na první třídnické hodině v pondělí 8. června.


6. + 8.r.:

 

třída 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok
VI. A Český jazyk Matematika Anglický jazyk F, Př, D, Z...
VI. B Matematika Anglický jazyk Český jazyk F, Př, D, Z...
VI. C Český jazyk Anglický jazyk Matematika F, Př, D, Z...
VIII. A Matematika Český jazyk Anglický jazyk, Německý NJ, F, CH, Př, D, Z...
VIII. B Český jazyk Matematika Anglický jazyk NJ, F, CH, Př, D, Z...
VIII. C Matematika Český jazyk Anglický jazyk NJ, F, CH, Př, D, Z...7. + 9.r.:

třída 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok
VII. A Matematika Anglický jazyk Český jazyk Nj, F, Př, D, Z...
VII. B Matematika Český jazyk Anglický jazyk, Německý Nj, F, Př, D, Z...
VII. C Český jazyk Anglický jazyk Matematika Nj, F, Př, D, Z...
VII. D Český jazyk Anglický jazyk Matematika Nj, F, Př, D, Z...
IX. A Matematika Český jazyk Anglický jazyk, Německý NJ, F, CH, Př, D, Z...
IX. B, C Matematika Český jazyk Anglický jazyk NJ, F, CH, Př, D, Z...
Při cestě do školy, ze školy, před školou a v prostorách školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannou rouškou (platné Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví od 25.5. - ZDE). S dalšími opatřeními budou žáci seznámeni třídními učiteli v pondělí 8. června.
Žáci nemají možnost stravování ve školní jídelně.
Prosíme, sledujte webové stránky školy (www.zschrastava.cz).
Mgr. Aleš Trpišovský
Ředitel

3. 6.2020