Malé černé skládky
 

 

Stále se nám množí případy, kdy neukáznění občané odkládají odpad mimo nádoby k tomu určené. Paradoxně se najdou i tací, kteří odpad odloží u cedule, která je informuje, že za toto počínání mohou dostat pokutu až do výše 50 000,- Kč.
Ve chvíli, kdy někdo odloží odpad mimo nádoby, zakládá tím černou skládku a zároveň znečišťuje veřejné prostranství, a to je v rozporu se zákonem. Žádáme proto občany, aby neodkládali jakýkoli odpad a již nepotřebné věci u kontejnerů na tříděný ani na směsný odpad ani nikde jinde po městě.
Veškerý tříděný, směsný i velkoobjemový odpad, stejně tak jako bioodpad a elektroodpad můžete BEZPLATNĚ odevzdat na sběrném dvoře v Liberecké ulici, který je pro občany otevřen šest dnů v týdnu.

Děkuji


Šárka Spáčilová DiS.
Referent odpadového hospodářství
Město Chrastava
Náměstí 1. máje 1
46331 Chrastava
Tel : 721 868 317
Mail : spacilova@chrastava.cz