Zákon, ve kterém jde i Chrastavě o téměř 7 milionů korun

 

 

 

Mé vystoupení   Celé projednávání zákona (od 01:50 4 hodiny)

 

Do Senátu připlul návrh novely zákona o kompenzačním bonusu, který má pomoci OSVČ. O nutnosti této pomoci nebylo jednomyslně pochyb ani v Poslanecké sněmovně ani v Senátu.

Problém byl v tom, že dle návrhu ze sněmovny šel tento bonus na úkor rozpočtu obcí a krajů (cca 24 % daně je určeno pro obce a 9 %  kraje)
„§ (6) (2) Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.“

Přijetí takového zákona by znamenalo dle propočtů pro obce ztrátu prostředků na investice ve výši 1,1 tis. Kč/občan obce a pro kraje 400 Kč/občan kraje.

Senátu se ve středu 13. května podařilo přijmout změnu předmětného paragrafu zákona na
„§ (6) (2) Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu.“

V Senátu byla o toto usnesení neskutečná bitva. Všichni senátoři byli pro zachování podpory obcím a krajům. Jedna skupina se však domnívala, že bude lepší, když Senát schválí znění ze sněmovny (OSVČ dostanou podporu o 13 dní dříve) s doprovodným usnesením, kde se vláda požádá o pomoc obcím a krajům. Zvítězila skupina, jejíž jsem byl členem, že bude mnohem jistější, když bude provedena výše uvedená změna zákona, než se spoléhat na to, že v budoucnu dojde vůči obcím a krajům k nějaké nápravě.

Teď jde věc do Poslanecké sněmovny a ta rozhodne definitivně. Věřím, že podpoří senátní vratku, neboť jde o všechny obce České republiky a jde o všechny kraje České republiky, bez ohledu na to, jaký mají jejich momentální představitelé politický dres, jde o všechny bez rozdílu. Protože i bez tohoto zákona lze očekávat velmi výrazné záporné důsledky koronavirové krize na rozpočty obcí a krajů, jedná se o záležitost fatální.

Chrastava, 14. května 2020
Michael Canov